Broreparation & pålningsarbeten på Västkusten

Vi vänder oss till kunder längs med hela Västkusten, från Göteborg i söder till Uddevalla i norr och utför anläggningsarbeten med fokus på broarbeten. Vi har lång erfarenhet av grundläggning, platsgjutning och armering och utför broreparationer, nybyggnationer av mindre broar, borrning och pålningsarbeten.

Broreparationer

Vi utför betongreparationer, reparation av brofundament och bropelare.

Borrning

Magnus Lundström Bygg utför borrarbeten vid nyanläggning av broar och reparationsarbeten på broar. Vi kan hjälpa er med grundläggningsborrning och entreprenadborrning.

Pålgrundläggning & pålningsarbeten

Pålning används i samband med byggnation av broar för att få en stabil grund för fundament. Vi utför pålningsarbeten, pålgrundläggning och stödkonstruktioner vid brobyggnationer.