Referenser på Broarbeten m.m.

Bastuviksholmarna

Borrning av foderrör för stålkärnepålar. Pålning av stålkärnepålar. Stålkonstruktion för formsättning utav betongsula. Formning av sula. Hjälpmedel utav Jackuppråmen Grodan. Armering utav sula. Bastuviksholmarna & Stångehuvud norr om Lysekil. Dagens fångst en septemberdag. Gjutning utav plattan. Blåsig novemberdag. Färdigställande

Brygga Sjöskogen

Rivning av befintlig brygga samt byggnation av ny brygga. Totallängd 150 meter. Beställare: Sjöskogens villaförening

Åmål

Rivning av befintlig bro samt ny grundläggning för ny träbro. Beställare: Flinkab/Trafikverket

Dingle

Byte av övergångskonstruktion samt betongreparation av grusskift och lagerpall. Beställare: Flinkab/Trafikverket

Resö

Byte av kantbalk. Beställare: Flinkab/Trafikverket

Tolestorp

Rivning av bro Tolestorp. Beställare: Flinkab/Trafikverket

Treje

Kantbalksbyte i Treje, Strömstadskomun. Beställare: Flinkab/Trafikverket

Skee

Byte av övergångskonstruktion i Strömstad ”Skee”. Beställare: Flinkab/Trafikverket

Projekt Göteborg

Byggnation av fastighet. Utförde all platsgjuten betong. Beställare: Ivar Kjellberg Byggnads AB

Projekt Göteborgsskärgård

Projekt i Göteborgsskärgård. Beställare: Fortifikationsverket

Hålkekilen

Byte av övergångskonstruktion i Strömstad. Beställare: Finkab/Trafikverket

Ljungskile

Brobaneplatta i Ljungskile. Beställare: Flinkab/Trafikverket

Buskeröd

Brobaneplatta i Buskeröd. Beställare: Flinkab/Trafikverket

Vrångö

Nybyggnation av landfäste för nytt Färjeläge Vrångö Göteborgs skärgård. Beställare: Hisab/ Göteborgstad

Projekt Bulycke

Skanska utför reservavloppsledning samt utbyte av pumpar i pumpstation för Göteborgs vatten. Dim 800mm. MLB anlitades för borrning för bultsättning i tunnel, mekanisk spräckning av berg samt sprutbetong.

Spräckning av berg för 800 ledning i tunnelschakt, trångt! Borrning för bult till smides konstruktion, maskin BBC 17. Borrning av 3 meters hål till rörfundament, maskin BBC 17. Iblandning av stålfiber till sprutbetongen. Färdigt schakt med fundament för montering av ledningen.

Projekt Fjällbacka

Tyrens har fått beställning på att göra geotekniska undersökningar för Tanums kommun i Fjällbacka hamn. MLB anlitades för att bistå med pråm samt transport för borriggen för dem geotekniska undersökningar som skulle göras ute i hamnen.

Borrning på plats, Grodan (pråmen) lämpar sig bra. Med sina stödben ligger den still. Provtagning i full gång. Transport sköter vi med vår arbetsbåt Uffe.

Projekt Tornstaden

MLB anlitades för grundläggning till trapphus. MLB står för spontning, pålning, armerings- och betongarbeten, samt återställning. Allt var klart på 6 veckor, sedan monterades prefabricerade betongelement på grundläggningen.

Färdigt trapphus. Gjutning i full gång enligt tidsplan.

GBG södra skärgård

Foderrör borras för fundament. Gjutning av fundament. Samarbete med skärgårdstransporter. Färdig brygga.

Smögenbron

Pågjutnig av bropelare 6,5m hög form. För katodistskydd. Beställare: Flinkab/Trafikverket

Diverse

Åmål Resö Brygga Sjöskogen